Vi er Akt kompetanse

2019 markerer starten på et nytt samarbeid og dannelsen av Akt kompetanse.

Akt kompetansetjeneste består av et tverrfaglig team på 10 personer med lang erfaring innen rus- og psykisk helse. Vi tilbyr kurs, foredrag, seminarer, konferanser og veiledning, i tillegg til utredning, behandling og oppfølging.

Navnet akt representerer det vi står for: Akt er en del av en helhet. Med det mener vi at det å ha rusmiddelproblemer, eller å være i behandling kan være en akt i en persons liv.

Det definerer ikke hele personen. Akt står også for aktelse, og å ta seg i akt. Å ta seg i akt betyr for oss å verne om, og bevare det gode. I kunstverden står akt ofte for nakenhet. For oss i akt representerer det sårbarheten mange brukere kan oppleve i møte med hjelpesystemet, og hjelpeløsheten tjenestene kan føle uten de rette verktøyene.

Akt kompetansetjeneste har et stort engasjement for at organisasjoner og tjenester innen rus- og psykisk helse utvikles til det beste for dem som trenger og ønsker tjenestene. Vi er opptatt av at nasjonale føringer og den faglige utviklingen tar utgangspunkt i brukernes behov.


Les om våre tjenester

Les om behandlingsformer

Leave a Reply

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close