Stor interesse for ADHD seminar

Vi har fått mange henvendelser med ønske om å delta på  kurs om ADHD  fra pårørende, personer som selv har ADHD og fagpersoner.  Oppsatt seminarrekke  over fire kvelder  som går følgende datoer 30 januar, 13 februar, 18 februar og 25 februar er fulltegnet og vi har valgt å operere med venteliste. Flere av oss i Akt kompetanse har et særlig engasjement og  kompetanse innen  ADHD basert på vår mangeårige erfaring med utredning og behandling av ADHD hos personer med rusmiddelproblemer som har levd med udiagnostisert ADHD. Akt kompetanse er spesielt opptatt av  brukerstyring og at organisasjoner utvikler sine tjenester til beste for brukerne. Den store interessen det er for temaet ADHD  gjør at vi vil vurdere hvilke konsepter vi fremover skal tilby innen temaet ADHD, i form av eksempelvis  kveldseminarer, heldagskurs, psykoedukativ undervisning i gruppe, ADHD coaching, gruppeterapi eller lignende.  Mer informasjon om hvilke konsept som velges kommer på nyåret. 

Samarbeid med ADHD Norge Hordaland

Vi har inngått samarbeid med ADHD på flere områder. Blant annet som forelesere på deres nettverkskafe.  I tillegg vil Eva Karin Løvaas og Silje Svarstad fra Akt kompetanse i løpet av 2020 holde samlivskurs sammen med ADHD Norge Hordaland. 

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close