Kurs i Mentaliseringsbasert terapi (MBT), Bergen

Settes opp i 2021.

To dagers innføringskurs i mentaliseringsfremmende samhandling og praksis med Kari Lossius, Fredrik Sylvester Jensen og Andreas Heldal.

Mentalisering handler om å fortolke eget og andres mentale liv. Evnen til mentalisering er avgjørende for vår evne til samhandling, mentale helse og fungering i hverdagen. Selve kjernen i de fleste psykiske lidelser kan forståes som en eller annen form for svikt i evnen til å forstå egne eller andres intensjoner, reaksjoner, tanker eller følelser. Av samme grunn har denne evnen blitt beskrevet som sjelens immunforsvar.

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er spesifikt rettet mot å trene evnen til mentalisering. Metoden er utviklet for pasienter med store samspillsvansker og som derfor stiller spesielle krav til relasjonsbygging og behandlingsallianse.

Ved å hente viktige prinsipper fra denne behandlingsformen finner man nyttige verktøy for god samhandling i hjelperyrket. Målet med mentaliseringsfremmende samhandling er å stimulere til nysgjerrighet og åpenhet, og på den måten bryte ut av fastlåste og uhensiktsmessige mønstre som står i veien for samarbeid og utvikling.

I dette kurset får man en innføring i fundamentet for mentalsieringsteori, ulike former for mentaliseingsvikt, tilknytningens betydning for mentalisering, motoverføring og grunnleggende holdningsett. Videre gis det er praktisk blikk på mentaliseringsfremmende samtaleteknikker og intervensjoner. En vil også ha fokus på mentaliseringsbasert miljøterapi, personlighetsvansker og mentalisering i tverrfaglige hjelperteam.

PROGRAM

DAG 1

0930-1000 Velkommen: hva vil disse dagene inneholde? (Anderas Heldal, Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen)

1000-1045 Mentalideingsbegrepet: en innføring i mentaliseringsteori( Kari Lossius, Andreas Heldal og Fredrik Sylvester Jensen)

1100-1200 Personlighetsforstyrrelser. Hva er det og hva er det ikke? (Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen)

1200-1245 Lunsj

1245-1330 Når det går en kule varmt: hva er mentaliseringssvikt (Andreas Heldal og Fredrik Sylvester Jensen)

1345- 1430 Med følelsene som arbeidsverktøy. Om motoverføring (Fredrik Sylvester Jensen)

1445-1515 Om tilknyting og mentalisering (Kari Lossius)

1515-1530 Takk for i dag. Oppsummering og spørsmål. (Andreas Heldal, Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen)

DAG 2

0900-1000 Grunnleggende forutsetninger for mentaliseringsfremmende samhandling: om holdningsett og verdisyn. (Kari Lossius og Andreas Heldal)

1015-1100 Intervensjoner for å fremme god mentalisering (Kari Lossius og Andreas Heldal)

1115-1200 Intervensjoner fortsetter. Praktiske øvelser. (Kari Lossius og Andreas Heldal)

1200-1245 Lunsj

1245- 1330 Hva i all verden skjedde nå? Det mentaliserende miljø: om mentaliseringsbasert miljøterapi (Andreas Heldal)

1345- 1430 Når arbeidsmiljøet er truet: om hjelperteam for sårbare grupper og mentaliseringsvikt på arbeidsplassen (Fredrik Sylvester Jensen)

1430- 1500 Oppsummering. Hva har vi lært? Spørsmål (Kari Lossius, Andreas Heldal og Fredrik Sylvester Jensen)

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close