Hjernen er ikke alene – om hjernen og rus

28. september 2021, kl. 18.00-20.00

Forelesere: Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen

Vi søker sosial tilknytning fordi det skaper identitetsopplevelse, mening, trygghet og tilhørighet. Meningsfulle relasjoner styrker immunforsvaret. Denne sunne avhengigheten varer livet ut og styres blant annet av hjernens belønningssystem.

Ved utvikling av rusmiddelavhengighet klusser man til dette systemet, og avhengighet oppstår når hjernen forledes til å tro at rusmiddelet er det viktigste man trenger for å overleve. Vi ønsker med kurset å formidle kunnskap om mekanismene bak rusmiddelutfordringer og på den måten gi økt forståelse og empati for dem som lider.  I tillegg vise hvordan kunnskapen om tilknytning og behandling kan representere håp for personer som ønsker hjelp til å bryte ut av destruktive rusmønstre. 

Seminaret avholdes som en kombinasjon av webinar og seminar. Det vil si at vi har plass til 20 personer fysisk til stede, mens resten følger seminaret digitalt. Ved påmelding velger du webinar eller fysisk seminarbillett.

Adresse: Inndalsveien 47 B (i lokalene til Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter)

Meld deg på her:

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close