Kroppsbevissthet og seksuell helse

Foredraget er avlyst pga. uforutsette hendelser. Påmeldte får refundert påmeldingsavgift.

Foreleser: Fysioterapeut Jorunn Sudbø

26. oktober 2021, kl. 18.00-20.00

Kroppsbevissthet innebærer å registrere, tolke og handle på kroppslige signaler. De fleste har kjent at
hjertet dunker ekstra hardt når vi er redd, fått «en klump i halsen» når de er lei seg eller
«sommerfugler» i magen med positive forventninger. Vi har kanskje også fått beskjed om å «følge
magefølelsen». Kroppslige signaler kan blant annet fortelle oss om følelsene våre, tilstanden til
kroppen rent fysiologisk, hvordan vi har det sammen med andre mennesker og hva vi trenger.
Kroppslige signaler kan også «stenges av» dersom vi blir overveldet, og vi kan gå glipp av viktig
informasjon. Bruk av rusmidler påvirker kroppsbevisstheten og det kan se ut til at å jobbe med
bedret kroppsbevissthet kan være hensiktsmessig i en rehabiliteringsprosess etter problematisk
rusmiddelbruk.
Å være nær andre mennesker og ta vare på seksuell helse kan være utfordrende for mange. Hvordan
ta vare på både egne og den andres grenser og behov? Kroppen og kroppens signaler er viktig del av
dette. Kan bedret kroppsbevissthet bidra til bedre ivaretakelse av seksuell helse?

Seminaret avholdes som en kombinasjon av webinar og seminar. Det vil si at vi har plass til 20 personer fysisk til stede, mens resten følger seminaret digitalt. Ved påmelding velger du webinar eller seminar.

Adresse: Inndalsveien 47 B (i lokalene til Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter)

Meld deg på her:

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close