Kveldsseminar

Her finner du oversikt over kommende kveldsseminarer hos Akt kompetanse.

Tidspunkt er kl. 18.00 – 20.00 i 2. etasje i Strandgaten 199, Bergen.

Seminarene passer for både brukere, pårørende og fagpersoner i tillegg til andre interesserte.

Pris: kr. 200,- per person som betales via Vipps til Akt kompetansetjeneste nr. 554613 eller kontonummer 1506 19 95134

10 mars: Hjernen er ikke alene – avlyst/utsettes pga. retningslinjer om coronaviruset.

På grunn av smittevernregler om koronaviruset avlyses kveldens seminar. Alle påmeldte er informert via mail, og sosiale medier, og vil få informasjon via mail når ny dato er fastsatt.

 Vi søker sosial tilknytning fordi det skaper identitetsopplevelse, mening, trygghet og tilhørighet. Meningsfulle relasjoner styrker immunforsvaret. Denne sunne avhengigheten varer livet ut og styres blant annet av hjernens belønningssystem. Ved utvikling av rusmiddelavhengighet klusser man til dette systemet, og avhengighet oppstår når hjernen forledes til å tro at rusmiddelet er det viktigste man trenger for å overleve. Vi ønsker med kurset å formidle kunnskap om mekanismene bak rusmiddelutfordringer og på den måten gi økt forståelse og empati for dem som lider.  I tillegg vise hvordan kunnskapen om tilknytning og behandling kan representere håp for personer som ønsker hjelp til å bryte ut av destruktive rusmønstre. 

Forelesere: Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen

28 april: Det forsømte tema: Om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering og rusmiddelutfordringer –

Velkommen til et seminar som fokuserer på et lite omtalt, men særdeles viktig tema i dagens samfunn og i rusbehandling. Seminaret har fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold i samfunnet og i rusbehandling. Det er lite kunnskap om, og fokus på kjønnsidentitetstematikk innen rusbehandling. Hvilken hjelp får LHBT personer med rusmiddelproblemer? Hvordan tilrettelegges behandlingen, og i hvilken grad tematiseres mulig sammenheng mellom kjønnsidentitet, seksuell orientering og rusmiddelutfordringer? Hvordan kan kunnskapsnivået høynes og holdninger endres. Seminaret avholdes av psykologspesialist Kari Lossius sammen med vernepleierstudent Frøya Angelique Nepstad. Det vil bli innlegg fra begge. I tillegg vil Kari Lossius intervjue/samtale med Frøya om hennes erfaringer. 

 

All påmelding til post@aktkompetanse.no eller meld deg på her:

 

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close