Kveldsseminar

Her finner du oversikt over kommende kveldsseminarer hos Akt kompetanse.

Tidspunkt er kl. 18.00 – 20.00 i 2. etasje i Strandgaten 199, Bergen.

Seminarene passer for både brukere, pårørende og fagpersoner i tillegg til andre interesserte.

Pris: kr. 200,- per person som betales via Vipps til Akt kompetansetjeneste nr. 554613 eller kontonummer 1506 19 95134

Påmelding for alle kurs: post@aktkompetanse.no eller bruk påmeldingsskjema nederst på siden.

 


14. januar 2020: Det forsømte tema:  Om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering og rusmiddelutfordringer

Seminaret har fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold i samfunnet og i rusbehandling.  Det er lite kunnskap om, og fokus på kjønnsidentitetstematikk innen rusbehandling. Hvilken hjelp får LHBT personer med rusmiddelproblemer? Hvordan tilrettelegges behandlingen, og i hvilken grad tematiseres mulig sammenheng mellom kjønnsidentitet, seksuell orientering og rusmiddelutfordringer? Hvordan kan kunnskapsnivået høynes og holdninger endres. 

Foredragsholdere: Kari Lossius med vernepleierstudent og gjesteforeleser Frøya A. Nepstad.


 

30. januar, 13. februar, 18. februar og 25. februar

Fire kveldsseminarer med ulike foredrag innen temaet: ADHD, hvordan forstå og hjelpe?

De som deltar på alle seminarene vil få kursbevis. Foredragene holder en gjennomgående rød tråd innen temaet ADHD, hvordan forstå og hjelpe. Med  ulike fokus hver gang, fra innsikt og forståelse  til mestringsstrategier og behandlingstiltak. 

Foredragsholdere: Therese Dahl, Silje Svarstad, Eva Karin Løvaas, Thomas Dahl Orø mfl.


 

10. mars 2020: Hjernen er ikke alene

Vi søker sosial tilknytning fordi det skaper identitetsopplevelse, mening, trygghet og tilhørighet. Meningsfulle relasjoner styrker immunforsvaret. Denne sunne avhengigheten varer livet ut og styres blant annet av hjernens belønningssystem. Ved utvikling av rusmiddelavhengighet klusser man til dette systemet, og avhengighet oppstår når hjernen forledes til å tro at rusmiddelet er det viktigste man trenger for å overleve.

Vi ønsker med kurset å formidle kunnskap om mekanismene bak rusmiddelutfordringer og på den måten gi økt forståelse og empati for dem som lider.  I tillegg vise hvordan kunnskapen om tilknytning og behandling kan representere håp for personer som ønsker hjelp til å bryte ut av destruktive rusmønstre. 

Foredragsholdere: Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen


 

All påmelding til post@aktkompetanse.no eller meld deg på her:

 

 

Sted Strandgaten 199 5004 Bergen Telefon 918 10 656 E-post post@aktkompetanse.no Timer Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close