Kveldsseminar

Her finner du oversikt over kommende kveldsseminarer hos Akt kompetanse.

Tidspunkt er kl. 18.00 – 20.00 i 2. etasje i Strandgaten 199, Bergen.

Seminarene passer for både brukere, pårørende og fagpersoner i tillegg til andre interesserte.

Pris: kr. 200,- per person som betales via Vipps til Akt kompetansetjeneste nr. 554613 eller kontonummer 1506 19 95134

Påmelding for alle kurs til therese@aktkompetanse.no

24 oktober: Hva i all verden var det som skjedde nå?

Om mentaliseringsbasert miljøterapi for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Foredragsholdere: Andreas Heldal og Kari Lossius


12. november:

Helsefremmende endorfinkick

Om betydningen av fysisk trening for god psykisk helse. Foredragsholder: Thomas Dahl Orø.


11. desember:

Ja visst er det forskjell på oss

Første av to seminar med tema relatert til kjønn. Seminaret har fokus på betydningen av å forstå kjønn i forebygging, behandling og forskning. Foredragsholdere: Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen


14. januar 2020:

Det forsømte tema: Om kjønns- og seksualitetsmangfold i rusbehandling

Det andre seminaret med temaet kjønn fokuserer på kjønns- og seksualitetsmangfold i rusbehandling. Det er generelt lite kunnskap om, fokus på og forståelse for kjønnsidentitetstematikk, kjønnsuttrykk og seksuell orientering i rusfeltet. Det er også svært få rusbehandlingsinstitusjoner som har tatt kjønns- og seksualitetsmangfold på alvor og tilrettelagt egne tilbud for LHBT personer. Foredragsholdere: Kari Lossius med gjesteforeleser Frøya A. Nepstad.


.


30. januar, 13. februar, 18. februar og 25. februar 2020:

Fire kveldsseminarer med ulike foredrag innen temaet:

ADHD, hvordan forstå og hjelpe?

De som deltar på alle seminarene vil få kursbevis. Foredragene holder en gjennomgående rød tråd innen temaet ADHD, hvordan forstå og hjelpe. Med  ulike fokus hver gang, fra innsikt og forståelse  til mestringsstrategier og behandlingstiltak.  Foredragsholdere: Therese Dahl, Silje Svarstad, Eva Karin Løvaas, Thomas Dahl Orø mfl.


10.mars 2020: Hjernen er ikke alene

Om rus og tilknytning. Foredragsholdere: Fredrik Sylvester Jensen og Kari Lossius.


 

All påmelding til therese@aktkompetanse.no eller meld deg på her:

 

Sted Strandgaten 199 5004 Bergen Telefon 918 10 656 E-post post@aktkompetanse.no Timer Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close