Kveldsseminar

Her finner du oversikt over kommende kveldsseminarer hos Akt kompetanse.

Tidspunkt er kl. 18.00 – 20.00 i 2. etasje i Strandgaten 199, Bergen.

Seminarene passer for både brukere, pårørende og fagpersoner i tillegg til andre interesserte.

Pris: kr. 200,- per person som betales via Vipps til Akt kompetansetjeneste nr. 554613 eller kontonummer 1506 19 95134

 

14. januar 2020: Det forsømte tema:  Om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering og rusmiddelutfordringer. Seminaret er flyttet til 28. april 2020

Seminaret har fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold i samfunnet og i rusbehandling.  Det er lite kunnskap om, og fokus på kjønnsidentitetstematikk innen rusbehandling. Hvilken hjelp får LHBT personer med rusmiddelproblemer? Hvordan tilrettelegges behandlingen, og i hvilken grad tematiseres mulig sammenheng mellom kjønnsidentitet, seksuell orientering og rusmiddelutfordringer? Hvordan kan kunnskapsnivået høynes og holdninger endres. 

Foredragsholdere: Kari Lossius med vernepleierstudent og gjesteforeleser Frøya A. Nepstad.

 

 

30. januar, 13. februar, 18. februar og 25. februar

Fire kveldsseminarer med ulike foredrag innen temaet: ADHD, hvordan forstå og hjelpe?

Seminaret er fulltegnet. De som deltar på hele seminarrekken får kursbevis. Foredragene holder en gjennomgående rød tråd innen temaet ADHD, hvordan forstå og hjelpe. Med ulike fokus hver gang, fra innsikt og forståelse til mestringsstrategier og behandlingstiltak. Forelesere: Eva Karin Løvaas, Silje Svarstad, Therese Dahl, Thomas Dahl Orø

 

 

 

10. mars 2020: Hjernen er ikke alene

Vi søker sosial tilknytning fordi det skaper identitetsopplevelse, mening, trygghet og tilhørighet. Meningsfulle relasjoner styrker immunforsvaret. Denne sunne avhengigheten varer livet ut og styres blant annet av hjernens belønningssystem. Ved utvikling av rusmiddelavhengighet klusser man til dette systemet, og avhengighet oppstår når hjernen forledes til å tro at rusmiddelet er det viktigste man trenger for å overleve.

Vi ønsker med kurset å formidle kunnskap om mekanismene bak rusmiddelutfordringer og på den måten gi økt forståelse og empati for dem som lider.  I tillegg vise hvordan kunnskapen om tilknytning og behandling kan representere håp for personer som ønsker hjelp til å bryte ut av destruktive rusmønstre. 

Foredragsholdere: Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen

All påmelding til post@aktkompetanse.no eller meld deg på her:

 

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close