Introduksjonskurs i Motiverende samtale

Kurset er utsatt til 2021 pga. koronaviruset.

Motiverende intervju eller motiverende samtale er en klientsentrert og målrettet metode for å hente frem motivasjon for atferds- eller holdningsendring. Fundamentet er tanken om at varig og stabil atferdsendring ikke kan presses eller påtvinges utenfra. Vektleggingen av indre motivasjon krever at hjelper er aktivt lyttende, empatisk og målrettet der målet er å legge til rette for at klienten finner egne og personlige grunner for endring. Dette innebærer at en som hjelper møter klienten der vedkommende er i endringsprosessen.

Dette kurset gir en innføring i Motiverende intervju og det vektlegges trening på praktiske ferdigheter. En vil få kunnskap om metodens teoretiske fundament, verdigrunnlag og holdningssett.

Det vil være et praktisk blikk på endringsprosessen, kommunikasjonsferdigheter, ambivalensutforskning, forståelse for hva som skaper motstand og håndtering av dette, viktighet av empati, aktivering og forsterkning av endringsfokuserte ytringer.

Kursholdere: Psykologspesialist Fredrik Sylvester Jensen og Helse & treningsterapeut Thomas Dahl Orø har begge lang fartstid i rusfeltet og har lang erfaring med kursing og veiledning i motiverende intervju.

Sted:Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close