Relasjonskonferansen 2022

Informasjon om dato og sted kommer.

Rus og psykisk helseproblematikk påvirker ikke bare enkeltindivider – det påvirker hele familien

Konferansen fokuserer på betydningen av å inkludere pårørende – både barn og voksne. Tjenestene og lokalmiljøet skal se enkeltpersoner inn i en større helhet og samarbeide med den enkelte og deres pårørende i en familiær endringsprosess.


Praktisk informasjon om konferansen:


Regler for avbestilling av deltagelse på konferansen:

Ved sykemelding refunderes alltid 100 % av deltageravgiften.

Hotell er ikke inkludert i prisen. Dette må bookes og betales av deltagerne.

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close