Relasjonskonferansen 2022

Avholdes våren 2022.

Informasjon om dato og sted kommer.

Rus og psykisk helseproblematikk påvirker ikke bare enkeltindivider – det påvirker hele familien

Konferansen fokuserer på betydningen av å inkludere pårørende – både barn og voksne. Tjenestene og lokalmiljøet skal se enkeltpersoner inn i en større helhet og samarbeide med den enkelte og deres pårørende i en familiær endringsprosess.


Praktisk informasjon om konferansen:

Pris: kr 3 120, – (kr 1 560, – kr per dag)


Regler for avbestilling av deltagelse på konferansen: Ved avbestilling før 20. april refunderes hele deltageravgiften, ved avbestilling etter 20 april belastes 100 % av deltakeravgiften. Ved sykemelding refunderes alltid 100 % av deltageravgiften.

Hotell er ikke inkludert i prisen. Dette må bookes og betales av deltagerne.

Påmeldingslink kommer:

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close