Relasjonskonferansen 2022

Torsdag 6 oktober, Felix konferansesenter – Oslo.

Rus og psykisk helseproblematikk påvirker ikke bare enkeltindivider – det påvirker hele familien

Konferansen fokuserer på betydningen av å inkludere pårørende – både barn og voksne. Tjenestene og lokalmiljøet skal se enkeltpersoner inn i en større helhet og samarbeide med den enkelte og deres pårørende i en familiær endringsprosess.


Praktisk informasjon om konferansen:

Konferansen foregår på Felix Konferansesenter torsdag 6 oktober 2022, kl. 09.00 – 16.00. Addresse: Bryggetorget 3, telefon 23897270.

Konferansen søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet hos Norsk Psykologforening

Hotell er ikke inkludert i prisen. Dette må bookes og betales av deltagerne.

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close