Hva kan vi tilby

Veiledning

Akt tilbyr veiledning både individuelt og i gruppe. Vi skreddersyr tilbudet etter de enkeltes ønske om innhold og varighet. Ved behov kan vi stille med flere veiledere avhengig av størrelse på gruppen og/eller behov for tverrfaglig kompetanse. Vi tilbyr både enkeltstående veiledningssekvenser, prosessveiledning, metode- og områdespesifikk veiledning,  og ulike opplæringspakker innen tverrfaglige områder. Akt kan også tilby veiledning for spesialiseringer innen klinisk psykologi og klinisk forløp for sosionomer.

Undervisning og kurs

Akt utarbeider egen kurskatalog.  For kommende kurs, se her.

Eksempler på kurs – og opplæring vi kan tilby på forespørsel:

 • ADHD – Utredning og behandling
 • ADHD – Medikamentell behandling
 • ADHD – Tilrettelegging av dagliglivet
 • ADHD – Samspill og sosiale utfordringer
 • Brukerstyrt kartlegging
 • Brukerstyring og Recovery
 • Førstehjelp
 • Gruppeterapi
 • Helsefaglig ledelse
 • Implementering av brukerstyring og recovery
 • Implementering av metode-spesifikke behandlingsmetoder
 • Implementering av nasjonale nasjonale føringer
 • Kartleggingsverktøy til bruk i kommunalt rusarbeid.
 • Kartleggingsverktøy til bruk i TSB
 • Kjønn og rusmiddelbruk
 • Motiverende samtaler for helse- og sosialfaglig ansatte
 • Motiverende samtaler for ansatte innen treningsbransjen, personlig trenere m.m
 • Mentaliseringsbasert terapi
 • Mentaliseringsbasert miljøterapi tilpasset ulike institusjoner innen barnevern, rus, psykisk helse, eldreomsorg mm
 • Mentaliseringsbasert ledelse
 • Overdoseforebyggende arbeid
 • Personlighetslidelser og rus
 • Recoveryorientert tilnærming
 • Tilknytning og rus
 • Treningsterapi
 • Treningskontakt
 • Utredning og diagnostisering
 • Utviklende medarbeidersamtaler

Foredrag

Akt tilbyr ulike foredrag for små og større grupper.  Vi har spesialkompetanse på temaene Motiverende samtaler (MI), Mentaliseringsbasert terapi ( MBT), MBT miljøterapi, Treningsterapi, Recovery, Brukerstyring, ADHD, Rusmiddelbruk og ADHD,  Rusens funksjon, i tillegg til kartlegging og utredning. På forespørsel tilbyr vi også andre tema innenfor det  psykologfaglige, sosialfaglige, sykepleiefaglige, helse- og treningsterapeutiske og det samfunnsvitenskapelige feltet.

Seminar og konferanse

Akt arrangerer konferanse flere steder i Norge. Kommende seminarer og konferanse finner du her.

Utredning, Behandling og oppfølging

Det eksisterer i dag veldig mange gode offentlige tilbud til personer med utfordringer relatert til rus- og psykisk helse. I utgangspunktet mener vi at alle som har behov for hjelp bør kunne få sitt tilbud fra det offentlige. Vår erfaring er likevel at noen ikke ønsker det og/eller sliter med å finne et individuelt tilbud tilpasset seg og sine. Vi har mye erfaring med å tilrettelegge og utøve tilbud med utgangspunkt i brukerens behov. Vi kan skreddersy utredning, behandling og oppfølging av enkeltpasienter, fortrinnsvis i samarbeid med andre eller med mål om å få på plass hensiktsmessig tilbud fra det offentlige eller andre seriøse aktører. Vi kan også tilby samtaler med pårørende. Ta kontakt for mer informasjon.

Spesialisterklæring

Akt kan tilby psykologfaglige spesialisterklæringer til ulike formål. Eksempelvis uttalelser overfor NAV, barneverntjenesten m.m. For å utarbeide spesialistuttalelser er det nødvendig med flere samtaler, innhente opplysninger fra den det gjelder og/eller pårørende. I mange tilfeller er det også behov for gjennomgang av ulike saksdokumenter.  

→ Les om våre spesialområder her


Ta kontakt med oss:

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close