Konferanser

Velkommen til relasjonskonferanse

Vi ønsker velkommen til konferansen om en relasjonell reise i rus og psykisk helse, 5. – 6. mai 2020 i Bergen.

Rus og psykisk helseproblematikk påvirker ikke bare enkeltindivider – det påvirker hele familien

Konferansen fokuserer på betydningen av å inkludere pårørende – både barn og voksne. Tjenestene og lokalmiljøet skal se enkeltpersoner inn i en større helhet og samarbeide med den enkelte og deres pårørende i en familiær endringsprosess.

Akt kompetanse inviterer alle som jobber med, eller har interesse av, å bistå og ivareta alle involverte – så vel barn, unge som voksne, til denne viktige konferansen. Ikke bare dem som er direkte involvert i den enkeltes recoveryprosess, men også dem som møter barn og unge i barnehage, på skole og fritidsarena.

→ Les mer, meld deg på og se program her

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close