Hvem er vi

Eva Karin Løvaas

Eva er Daglig leder i Akt kompetanse. Hun er spesialist i klinisk psykologi  med fordypning innen rus- og avhengighetspsykologi. Hun har  også gjennomført spesialistprogram i organisasjonspsykologi. Eva er leder i fagutvalget for Norsk psykologforening – rus og avhengighetspsykologi. Hun har over 25 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunen, både som klinikksjef og kliniker. Hun er grunnleggende opptatt av den enkeltes autonomi og spesielt engasjert i brukerperspektivet og brukernes rett til å ta egne valg i møte med hjelpeapparatet. Eva er forfatter og medforfatter av flere bøker. Se under publikasjoner

Eva er en av dem i Akt som også tilbyr utredning, indiviualterapi og samtaler. For betingelser og priser kontakt Eva på e-post eller sms

Tlf 916 64 076 | eva@aktkompetanse.no  

Kari Lossius

Kari er Psykologfaglig leder i Akt kompetanse. Hun er klinisk psykolog med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun er sertifisert MBT- terapeut i både individualterapi og gruppeterapi  ved Institutt for Mentalisering. Kari har lang erfaring med MI (motiverende samtaler) og kortvarig dynamisk terapi. Hun har 30 års fra tverrfaglig spesialisert behandling både som klinikkdirektør og kliniker. Parallelt har hun i over 20 år vært veileder ved UIB (universitetet i Bergen), i tillegg til terapeut ved universitetets helsetjeneste. Kari har et brennende engasjement for kjønnsspesifikk behandling. Kari er forfatter og medforfatter av flere bøker.

Se under publikasjoner. 

Kari har egen privatpraksis med ulike tjenester se
https://karilossius.no/

Tlf 915 58 845 | kari@aktkompetanse.no

Andreas Heldal

Andreas er Fagleder for miljøterapi i Akt kompetanse. Han er sosionom med videreutdanning både i spesialpedagogikk og rusbehandling. Han har over 20 års erfaring med ungdom og unge voksne innen barnevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Både som leder og miljøterapeut. Andreas brenner for miljøterapi, og hvordan man systematisk kan jobbe for å skape gode og solide miljøterapeutiske avdelinger til tross for krevende grupper.

http://andreasheldal.no

andreas@aktkompetanse.no

Thomas Dahl Orø

Thomas er Fagleder for treningsterapi og MI – ansvarlig  i Akt kompetanse. Thomas er helse- og treningsterapeut med videreutdanning innen rusmiddelproblematikk og master i rus og avhengighetsbehandling. Han har også kursleder kurs i Motiverende intervju. Han har mer enn 14 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling som teamleder og miljøterapeut. Thomas er spesielt opptatt av fysisk trening som terapi og synergieffekter mellom ulike terapiformer. Samt hvordan tilrettelegge for mestring, gode opplevelser, og økt livskvalitet.

Tlf 996 42 224 | thomas@aktkompetanse.no

Espen Aas

Espen er Nestleder og Fagutvikler i Akt kompetanse. Han er utdannet cand. mag innen samfunnsvitenskapelige fag. Han har over 20 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling som fagutvikler og behandler, fra lavterskel tiltak innen rusfeltet og kommunalt ambulant arbeid. Espen var sentral i utvikling, etablering og drift av MI- institusjonen Forest i Irland. Han er spesielt opptatt av brukerdemokratiet, brukerperspektivet og brukerstyring. Espen er medforfatter av både fagartikler og bøker. Se under publikasjoner.

Tlf 918 10 656 | espen@aktkompetanse.no

Fredrik Sylvester Jensen

Fredrik er Fagleder for MBT og MI i Akt kompetanse. Han klinisk psykolog med fordypning innen rus- og avhengighetspsykologi. Han er godkjent Mi veileder ved den internasjonale veiledningsutdanningen Training New Trainers (TNT), og er sertifisert som MBT-terapeut ved Institutt for Mentalisering. Fredrik har over 10 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling som teamleder og behandler. Han er spesielt opptatt av sammenhengen mellom tilknytning, personlighet og ruslidelse, ledelse i rusfeltet og forebygging av destruktive gruppeprosesser i behandlingsinstitusjoner. Han er medforfatter av både bøker og fagartikler. Se under publikasjoner.

Tlf 992 57 363 | fredrik@aktkompetanse.no

Silje Svarstad

Silje er Sykepleiefaglig leder i Akt kompetanse. Hun er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i rus- og avhengighetsbehandling. Hun har mer enn 20 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling som teamleder, behandler og miljøterapeut. I tillegg har hun erfaring fra barnevernsinstitusjoner, institusjoner innen psykisk helse, og bofelleskap for psykisk utviklingshemmede. Silje er spesielt opptatt av skadereduserende tiltak, overdoseforebyggende arbeid, i tillegg til rusmiddelbruk og ADHD.

Tlf 915 58 846 | silje@aktkompetanse.no

Benedikte Heldal

Benedikte er Sosialfaglig leder i Akt kompetanse. Hun er vernepleier med videreutdanning i vold og traumatisk stress. For tiden er hun masterstudent i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Hun har mer enn 16 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling som avdelingsleder, behandler og miljøterapeut. Benedikte er spesielt opptatt av mentaliseringsbasert terapi, og mentaliseringsbasert miljøterapi, i tillegg til å øke menneskers livskvalitet.

Tlf 916 61 724 | benedikte@aktkompetanse.no

Therese Dahl

Therese er Prosjekt- og metodeutvikler i Akt kompetanse. Hun er klinisk sosionom med videreutdanning i rusmiddelproblematikk, og master i rus- og avhengighetsbehandling. Hun har også bachelorgrad i økonomi og ledelse. Therese har mer enn 20 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling som avdelingsleder, behandler, prosjekt- og metodeutvikler og miljøterapeut. I tillegg har hun syv års erfaring fra kommunalt sosialt arbeid. Therese er spesielt opptatt av at brukerstyring må anerkjennes som en metode, settes i system i den enkelte organisasjon, og implementeres som en selvsagt del før organisasjonene eller tjenesten kan påberope seg reell brukermedvirkning eller brukerstyring. Therese har også et spesielt engasjement for bruk av kartleggingsverktøy som gir mening for brukeren, i tillegg til  rusmiddelbruk og ADHD. Hun har skrevet en rekke fagartikler, og er medforfatter av flere bøker. Se liste under publikasjoner.

Tlf 488 80 820 | therese@aktkompetanse.no

Åse Skåra Lie

Åse er psykologspesialist i Akt kompetanse. Hun er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i rus- og avhengighetspsykologi. Hun har også videreutdanning i mentaliseringsbasert individualterapi. Åse har 10 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling både som teamleder, avdelingspsykolog og behandler. Hun har også erfaring fra psykisk helsevern. Åse har arbeidet mye med unge voksne med fokus på å skape og tilrettelegge for reell brukerstyring. Hun har  særlig interesse for tilknytnings- og utviklingspsykologi, samt traumepsykologi og affektregulering. 

Tlf 958 44 621 | aase@aktkompetanse.no

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close