Publikasjoner

Bøker

Dahl (red): Brukeren som veileder, Gyldendal  2011. Medforfattere Therese Dahl, Espen Aas Fredrik Sylvester Jensen, og Eva Karin Løvaas.

Løvaas og Dahl 2013: Rusmiddelbruk og ADHD; Hvordan forstå og hjelpe? Gyldendal  2013.

Lossius (red): Håndbok i rusbehandling, Gyldendal  2012. Medforfattere Kari Lossius, Therese Dahl og Eva Karin Løvaas.

Duckert, Lossius, Ravndal og Sandvik, Kvinner og Alkohol, Universitetsforlaget 2008

 


Bokkapitler

Lossius 1987: Medforfatter av boken Ubevisste samspill Cappelen

Lossius 1994: Medforfatter av boken Følelser og Samspill Cappelen

Lossius 1996: Medforfatter av boken Kommunikasjon og samspill Cappelen

Lossius 2010: Medforfatter av boken Lærebok i psykiatri Gyldendal

Lossius 2015: Medforfatter av boken Psykiske lidelser Gyldendal

 


Fagartikler og andre publikasjoner

Aas, Dahl og Løvaas og 2015:Brukerstyring: Utopi eller praktisk mulig? Rus og Samfunn

https://www.idunn.no/rusos/2015/03/brukerstyring_utopi_eller_praktisk_mulig

Bjånesøy og Dahl 2014: Fremdeles feilfaglært? Sosionomers rolle innenfor Nav og TSB.

https://fontene.no/fagartikler/fremdeles-feilfaglart-6.47.166729.8be61d7136

Dahl 2007:Brukernes stemmer om livet med ADHD diagnose, Fontene

Dahl 2015: På tide på med språklig rydding. https://fontene.no/fagartikler/pa-tide-med-spraklig-rydding-6.47.279094.fc0176553d

Dahl 2013 :Vold og traumer blant menn i rusbehandling.

https://fontene.no/fagartikler/vold-og-traumer-blant-menn-i-rusbehandling-6.47.75201.1056a9b30

Dahl og Sandtorv 2008: Rom for vekst, ADHD -coaching, Fontene

Dahl  og Fredriksen 2011: Trening i stedet for rus, Fontene

Lossius 2014: MBT behandling. Tidsskrift for Norsk psykologforening

Lossius 2004: She makes the difference. Tidsskrift for Norsk psykologforening

Lossius 2003: What’s love got to do with it. Kvinner og vold. Tidsskrift for Norsk psykologforening

Lossius  2003: Kvinner som forlater voldelige menn. Tidsskrift for Norsk psykologforening.  

Lossius 2003: Redd for leve og redd for å dø. Tidsskrift for Norsk psykologforening.  

Lossius  2002: Deilig deilig, men farlig farlig Helsetilsynets årsmelding.

Lossius 1998: Kvinner rus og relasjoner Bergensklinikkene hefte

Lossius 1997: Kvinner rus og livsstil rapport

Lossius 1997: Alkoholmisbruk og rusmidler  N. A. D.

Sandtorv og Dahl 2013:Brukerstyrt Assistent

https://fontene.no/mapper/Brukerstyrt-personlig_assistent_fjerner_kaos.pdf

Svarstad og Dahl 2010: Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Orø Dahl: Masteroppgave: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/vare-prosjekter/steroideprosjektet/trening-er-rusbehandling

 


Intervjuer

Orø Dahl:  Trening er rusbehandling: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/vare-prosjekter/steroideprosjektet/trening-er-rusbehandling

Lossius: 2013: Intervju med Bateman om MBT behandling i tidsskrift for norsk psykologforening

Lossius 2011: Intervju fra Sør Afrika Tidsskrift for Norsk Psykologforening

 

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close