Ressurspersoner

Vi har kontakt med følgende personer som etter kapasitet kan tilby foredrag via Akt kompetanse innenfor sine spesialfelt/fagfelt. Alle forespørsler rettes til post@aktkompetanse.no

Tom Barth

Tom er psykologspesialist med arbeidserfaring fra rusmiddelfeltet siden 1980. Han har omfattende klinisk praksis med rusproblemer, avhengighetsproblematikk og relaterte psykiske lidelser, samt erfaring med veiledning, opplæring og undervisning. Tom har spesiell kompetanse innen Endringsfokusert Rådgivning (Motivational Interviewing). Han er godkjent internasjonal trener innen dette området (MINT) og har gitt kurs og opplæringstilbud både nasjonalt og internasjonalt. Han er forfatter av en rekke fagbøker.

 

Eva Skudal

Eva er overlege, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og i allmennmedisin. Hun har vært mangeårige medlem av legeforeningens fagmedisinske styre for rus- og avhengighetsmedisin, ledet kurs for leger i spesialisering, deltatt i utforming av nye læringsmål for kommende legespesialister og vært veileder for mange leger i spesialisering. Hun brenner for en helhetlig tilnærming til utredning og behandling av mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk slik at deres somatisk som psykisk helse også blir godt ivaretatt.

Nina Arefjord

Nina Arefjord er spesialist i klinisk psykologi og har langt fartstid som behandler og veileder i rusfeltet. Som prosjektleder har hun vært en sentral i oppbyggingen og utviklingen av mentaliseringsbasert terapi for personer med rus- og personlighetsproblematikk. Hun er sertifisert som MBT-terapeut ved institutt for mentalisering. Hun er ansatt som veileder samme sted. Nina er medforfatter til en rekke bokkapiteler og artikler.

Sverre Eika

Til minne om Sverre Eika.

Sverre var samarbeidspartner og ressursperson hos Akt kompetanse inntil hans alt for tidlige bortgang i september 2021.  Han var kjent i hele landet som «de narkomanes lege» Med sin kompetanse, unike engasjement og kontakt med brukerne har han som lege og menneske satt dype spor etter seg i rusfeltet. Han skapte forandring for mange, både brukere og samarbeidspartnere.  Sverre mottok brukervennprisen i 2016, sammen med Eva Karin Løvaas, fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk. 

Morten Sommerbakk

Morten Sommerbakk er vokalist og låtskriver. Han arbeider som miljøarbeider innen rusfeltet. Morten tilbyr musikkforedag om rus, avhengighet, livet som avhengig og veien ut.

Jorunn Sudbø

Jorunn er fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, og fullfører sommeren 2021 master i psykisk helse og rusarbeid. Hun har mer enn 11 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling som fysioterapeut, treningsterapeut og behandlingsansvarlig. Jorunn er spesielt opptatt av kroppen i behandling, både kroppen som innfallsport for behandling og hvordan ulike belastninger uttrykkes via kroppen. Samt et stort engasjement for at bevegelse og trening skal kunne erfares som positivt for alle uansett forutsetninger.

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close